Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Hà Nội triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"
Ngày đăng 30/08/2019 | 5:10 PM  | View count: 565

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 3666/UBND-NC về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến".

Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ (Ảnh: Phạm Linh)

Theo đó, để công tác triển khai Cuộc thi diễn ra kịp thời, đúng Thể lệ, đảm bảo hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân sinh sống, học tập và làm việc Thủ đô tham dự Cuộc thi, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai cuộc thi với việc tuyên truyền các dịch vụ công trực tuyến đang triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố trên trang "https://dichvucong.hanoi.gov.vn"

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị, địa phương tham gia cuộc thi; xem xét đánh giá ý thức tham gia cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá công tác của tháng.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai rộng rãi Cuộc thi trên địa bàn; thực hiện các giải pháp phù hợp thực tế, vận động linh hoạt, thu hút người dân trên địa bàn tham gia cuộc thi./.

Phạm Linh