Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại năm 2019
Ngày đăng 26/11/2019 | 4:28 PM  | View count: 604

Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 13/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019; Kế hoạch số 139-KH/BCĐCTTTĐN ngày 28/02/2019 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại cho các cán bộ của thành phố Hà Nội tại Trung tâm đào tạo CNTT-TT Hà Nội.

Ngày 10,11/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa “Bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại với Campuchia cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và phóng viên báo chí chuyên trách thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí Hà Nội”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Vụ phó vụ biên giới phía Tây - Ủy ban biên giới Quốc gia tham gia giảng dạy Khóa “Bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại với Campuchia” 2019

Khóa học tập trung vào các nội dung chính, bao gồm: Thông tin chuyên đề về lịch sử - văn hóa – xã hội Campuchia; Quan hệ Việt Nam – Campuchia; Lịch sử hình thành và tiến trình đàm phán hoạch định, phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia; Hợp tác xây dựng, bảo về và quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các nội dung trên được trình bày bởi Tiến sĩ Nguyễn Thành Văn - Phó Vụ trưởng Vụ Lào – Campuchia – Ban Đối ngoại Trung ương và Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Vụ phó Vụ biên giới phía Tây - Ủy ban biên giới Quốc gia.

Thông qua khóa học, Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn các cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố và phóng viên báo chí chuyên trách về thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí Hà Nội hiểu rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia. Công tác thông tin đối ngoại với Campuchia là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai một cách bài bản, khoa học, kiên trì, lâu dài, bền bỉ. Đồng thời, từng bước cải thiện và nâng cao hình ảnh của đất nước và Thủ đô đối với cộng đồng khu vực, đặc biệt là Campuchia; thay đổi tích cực nhận thức của người dân Campuchia về đất nước và con người Việt Nam.

Biển đảo 2019.jpg

Đồng chí Doãn Khánh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Thông tin và Tư liệu,

Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

Bên cạnh đó, nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo giai đoạn 2018 - 2020” (được ban hành tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa “Tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ Đài truyền thanh cấp xã” cho tổng số 584 học viên là cán bộ Đài truyền thanh cấp xã của thành phố Hà Nội. Ngày 16/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 120 cán bộ. Giảng viên tham gia giảng dạy là đồng chí Doãn Khánh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Thông tin và Tư liệu, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao. 

Nội dung khóa học tập trung thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; cập nhật thông tin về tình hình biển, đảo và hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền nhằm đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tổ chức 08 lớp tập huấn tuyên truyền biển, đảo cho các cán bộ Đài truyền thành cấp xã của thành phố Hà Nội.

Kim Chi