Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO Về việc vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Ngày đăng 23/12/2019 | 1:32 PM  | View count: 172

Thực hiện Kế hoạch số 284/KH-STTTT ngày 12/2/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2019; Công văn số 11503/VP-THCB ngày 27/11/2019 của Văn phòng UBND Thành phố về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; từ ngày 11/12/2019 Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp và vận hành chính thức thêm 09 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn/, đưa tổng số dịch vụ công mức 3 của Sở lên 21 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo danh sách vận hành chính thức thêm 09 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 như sau:

 

Stt

Tên thủ tục

Mức độ

I

Lĩnh vực Xuất bản

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

3

2

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

3

3

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

3

4

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

3

5

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

3

6

Cấp giấy phép hoạt động in

3

7

Cấp lại giấy phép hoạt động in

3

II

Lĩnh vực Báo chí

1

Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

3

2

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài)

3

          

           Địa chỉ truy cập: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

           Mọi thông tin liên hệ số điện thoại : 0243.7367115

           Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến công dân, tổ chức biết và khai thác sử dụng.