Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO Về việc vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Ngày đăng 06/01/2020 | 02:59  | View count: 75

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 12/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội về công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2019; Công văn số 1313/UBND-KGVX ngày 01/4/2019 của UBND Thành phố về việc tập trung chỉ đạo, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; từ ngày 06/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp và vận hành chính thức thêm 0 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn/, đưa tổng số dịch vụ công mức 3 của Sở lên 2 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo danh sách vận hành chính thức thêm 0 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 như sau:

 

Stt

Thủ tục hành chính

Mức độ

I

Lĩnh vực Bưu chính

 

1

Cấp giấy phép bưu chính

3

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

3

3

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

3

4

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

3

5

Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

3

II

Lĩnh vực Viễn thông và Internet

 

1

Cấp giấy phép sử dụng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt các đường dây, cáp.

3

2

Cấp phép xây dựng, cải tạo đường dây, cáp đi nổi.

3

 

Địa chỉ truy cập: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

Mọi thông tin liên hệ số điện thoại : 0243.7367115

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến công dân, tổ chức biết và khai thác sử dụng.

Trang chủ

Tin tức sự kiện