Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp “Tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ Đài truyền thanh cấp xã” năm 2020
Ngày đăng 24/07/2020 | 9:14 AM  | View count: 558

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 24/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020, Kế hoạch số 178-KH/BCĐCTTTĐN ngày 26/3/2020 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức các lớp “Tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo cho các cán bộ Đài truyền thanh cấp xã” trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2020.

Đồng chí Hoàng Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo CNTT-TT đọc Quyết định mở lớp “Tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo cho các cán bộ Đài truyền thanh cấp xã”.

Ngày 21/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã khai mạc lớp “Tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo cho các cán bộ Đài truyền thanh cấp xã” tại Trung tâm đào tạo CNTT-TT Hà Nội. Theo kế hoạch, trong năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức 08 lớp tập huấn cho các cán bộ Đài truyền thanh cấp xã thuộc thành phố Hà Nội. Giảng viên tham gia giảng dạy là các cán bộ cấp cao của Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, bao gồm: đồng chí Phan Duy Hảo, Phó Vụ trưởng Bộ phận chính sách và pháp lý; đồng chí Đinh Ngọc Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Biển; đồng chí Lưu Xuân Đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu.

Đồng chí Đinh Ngọc Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao giảng dạy lớp học ngày 21/7/2020.

Nội dung khóa học tập trung thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; cập nhật thông tin về tình hình biển, đảo và hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền nhằm đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Học viên tham dự lớp tập huấn được cập nhật thông tin về tình hình biển, đảo và hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về vấn đề biển, đảo.

Trong tháng 7, các lớp tập huấn được tổ chức vào ngày 21, 22, 30, 31. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND quận, huyện, thị xã cử và đôn đốc cán bộ tham dự đầy đủ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả lớp học./.

Kim Chi