Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Tập huấn kỹ năng thông tin cơ sở trong tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng và tuyên truyền bầu cử
Ngày đăng 05/08/2020 | 5:36 PM  | View count: 214

Trong các ngày 14,15,16,28,29/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 05 lớp “Tập huấn kiến thức, phương thức, kỹ năng thông tin cơ sở trong tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Đối tượng tập huấn là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã; cán bộ văn hóa - xã hội xã, phường, thị trấn.

 

Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp là những sự kiện trọng đại của đất nước và Thành phố. Để công tác tuyên truyền được thực hiện đúng chỉ đạo, kịp thời, hiệu quả, góp phần vào thành công chung của các sự kiện, việc tổ chức lớp tập huấn cho người làm công tác thông tin cơ sở là rất cần thiết. Thực hiện Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội, trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức 10 lớp tập huấn về nội dung này.

 

Đ/c Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, giảng viên lớp học (Ảnh: Trung tâm Đào tạo CNTT-TT)

Tham gia giảng dạy là các báo cáo viên của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương. Các lớp tập huấn phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác tổ chức Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, cung cấp một số thông tin tập trung tuyên truyền đồng thời trang bị kỹ năng tuyên truyền cho học viên.

           Dự kiến 05 lớp còn lại được tổ chức trong tháng 8/2020.

Nguyễn Thị Vân