Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Về việc báo cáo thống kê lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông
Ngày đăng 16/03/2023 | 4:42 PM  | View count: 67

Ngày 15/3, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có Công văn số 604/STTTT-CNTT đề nghị các Cơ quan, Hội, Hiệp hội và doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội báo cáo thống kê lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), điện tử viễn thông (ĐTVT) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông; theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện báo cáo đầy đủ, trung thực, đúng thời gian các chỉ tiêu trên biểu mẫu quy định; gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp thông tin, số liệu thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội cung cấp cho các Cục, Vụ quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

 

Để có cơ sở tổng hợp thông tin, số liệu thống kê lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị các Hội, Hiệp hội, Ban quản lý Khu CNTT tập trung Cầu Giấy - Hà Nội và các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Các Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; Ban quản lý Khu CNTT tập trung Cầu Giấy - Hà Nội thông tin đến các doanh nghiệp công nghệ thông tin là thành viên, hoạt động trong khu về nội dung Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022.

 

2. Đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện báo cáo thống kê một số kết quả hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông theo Biểu mẫu CNTT-02 Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022 gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/3/2023.

 

(Văn bản  số 604/STTTT-CNTT và Biểu mẫu báo cáo CNTT-02 gửi kèm theo)

 

Thông tin trao đổi, đề nghị liên hệ Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, số 185 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội,
điện thoại: 02437366621; thư điện tử: pcntt_sotttt@hanoi.gov.vn./.