Nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin
Nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin

26/11/2020 | 14:44

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngăn chặn các thông tin xấu độc trước Đại hội Đảng
Ngăn chặn các thông tin xấu độc trước Đại hội Đảng

25/11/2020 | 09:36

(Mic.gov.vn) - Đánh giá kết quả phòng chống, đấu tranh và ngăn chặn những thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch. Đây là một trong những vấn đề được nêu ra tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc Tổng kết Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa diễn ra cách đây 2 ngày.

ASEAN hợp tác đẩy mạnh triển khai 5G và chuyển đổi số
ASEAN hợp tác đẩy mạnh triển khai 5G và chuyển đổi số

16/11/2020 | 19:35

ASEAN hợp tác đẩy mạnh triển khai 5G và chuyển đổi số

Công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số
Công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

11/11/2020 | 19:50

Công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Tổng số: 38 kết quả / 4 trang