Tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng năm 2021

29/07/2021 | 11:53
Cỡ chữ Aa- Aa+

Báo cáo số 437/BC-CTK ngày 27/7/2021 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng năm 2021 - Ảnh 1.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng năm 2021 - Ảnh 2.


 Đính kèm file :  Báo cáo số 437/BC-CTK  

Theo