Từ 5/9/2016: 31 thủ tục hành chính được đưa ra giải quyết tại bộ phận một cửa của Sở TT&TT

12/09/2016 | 08:56
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có 31 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo niêm yết, công khai, đưa ra giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với 31 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông kể từ ngày 05/9/2016 .

Đối với 04 TTHC mới được công bố, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở TT&TT giao phòng Bưu chính - Viễn thông chịu trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn việc thực hiện TTHC cho UBND các quận, huyện, thị xã. Văn phòng Sở, phòng Quản lý Báo chí - Xuất bản, phòng Bưu chính - Viễn thông có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để niêm yết công khai và thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục trên theo quy định

Chi tiết Quyết định số 4697/QĐ-UBND xem tại đây./.

                                                                                          Ánh Nguyệt

Theo