Tuyên truyền về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua các dịch vụ Bưu chính công ích.

19/05/2020 | 08:56
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 08/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1106/STTTT-BCXBTT về việc triển khai tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở (Tuần 19).

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua các dịch vụ Bưu chính công ích tại các điểm giao dịch của Bưu điện thành phố Hà Nội, đảm bảo giãn cách xã hội và không làm ảnh hưởng tới việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện truy cập Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tải về file âm thanh và clip tuyên truyền về việc đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Bưu điện thành phố Hà Nội cung cấp ( https://sotttt.qltns.mediacdn.vn/thong-tin-co-so), thực hiện tuyên truyền trên các hình thức thông tin cơ sở phù hợp.

Tải file âm thanhclip tuyên truyền tại đây./.

Theo