Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
02/2024/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 29/03/2024 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
142/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 Chính phủ 02/02/2024 Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ
01/CT-BTTTT Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông 20/01/2024 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
36/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Chính phủ 11/01/2024 Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ
20/2023/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến” Bộ Thông tin và Truyền thông 29/12/2023 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2463/QĐ-BTTTT Ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu (phiên bản 1⋅0) Bộ Thông tin và Truyền thông 15/12/2023 Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
17/2023/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz” Bộ Thông tin và Truyền thông 27/11/2023 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
16/2023/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến” Bộ Thông tin và Truyền thông 24/11/2023 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
15/2023/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến” Bộ Thông tin và Truyền thông 24/11/2023 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
14/2023/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz” Bộ Thông tin và Truyền thông 24/11/2023 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
12/2023/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông 10/10/2023 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
242/KH-UBND Thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 UBND TP Hà Nội 03/10/2023 Vũ Thu Hà
1893/QĐ-BTTTT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công bố chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực tần số vô tuyến điện trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông 02/10/2023 Thứ trưởng Phạm Đức Long
10/2023/TT-BTTTT Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 05/09/2023 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
223/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1269-TB/TU ngày 02/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế; phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của một số sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 05/09/2023 Lê Hồng Sơn
04/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP Bộ Thông tin và Truyền thông 30/08/2023 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
63/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 Chính phủ 18/08/2023 Trần Lưu Quang
1556/QĐ-BTTTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông 18/08/2023 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
1499/QĐ-BTTTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 14/08/2023 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
1498/QĐ-BTTTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính Bộ Thông tin và Truyền thông 14/08/2023 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông