Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
697/UBND-SNV Về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại phiên họp thứ ba ngày 03/02/2023 UBND TP Hà Nội 16/03/2023 Lê Hồng Sơn
02/VBHN-BTTTT Văn bản Hợp nhất các Nghị định quy định về hoạt động in Bộ Thông tin và Truyền thông 01/03/2023 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
01/2023/TT-BTTTT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương Bộ Thông tin và Truyền thông 01/03/2023 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
219/QĐ-BTTTT Quyết định về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400 MHz Bộ Thông tin và Truyền thông 21/02/2023 Thứ trưởng Phạm Đức Long
01/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu Bộ Thông tin và Truyền thông 13/02/2023 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng
771/QĐ-UBND Về việc vận hành chính thức kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo UBND TP Hà Nội 06/02/2023 Trần Sỹ Thanh
38/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023 UBND TP Hà Nội 01/02/2023 Hà Minh Hải
37/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 01/02/2023 Lê Hồng Sơn
193/KHLN: STTTT-SGDĐT-TĐHN-BĐHN Kế hoạch triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) trên địa bàn thành phố Hà Nội STTTT-SGDĐT-TĐHN-BĐHN 31/01/2023 Nguyễn Tiến Sỹ; Phạm Xuân Tiến; Đào Đức Việt; Nguyễn Hùng Sơn
01/CT-BTTTT Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Bộ Thông tin và Truyền thông 17/01/2023 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
357/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 13/01/2023 Trần Sỹ Thanh
25/2022/TT-BTTTT Quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm Bộ Thông tin và Truyền thông 31/12/2022 Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
03/CT-BTTTT Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Bộ Thông tin và Truyền thông 16/12/2022 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
24/2022/TT-BTTTT Ban hành" quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin" Bộ Thông tin và Truyền thông 30/11/2022 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
23/2022/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu Bộ Thông tin và Truyền thông 30/11/2022 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
336/QĐ-STTTT Về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội 30/11/2022 Nguyễn Việt Hùng - Phó Giám đốc
22/2022/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện” Bộ Thông tin và Truyền thông 29/11/2022 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
21/2022/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng” Bộ Thông tin và Truyền thông 29/11/2022 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
20/2022/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất” Bộ Thông tin và Truyền thông 29/11/2022 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
19/2022/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất” Bộ Thông tin và Truyền thông 29/11/2022 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông