Từ khóa
Thể loại
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản

Hệ thống văn bản

Tổng số: 894 văn bản / 90 trang
Số/ Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
06/2021/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến” Bộ Thông tin & Truyền thông 31/08/2021 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
07/2021/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G” Bộ Thông tin & Truyền thông 31/08/2021 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4097/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 UBND Thành phố Hà Nội 06/09/2021 Chu Ngọc Anh
4098/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 UBND Thành phố Hà Nội 06/09/2021 Chu Ngọc Anh
04/2021/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin & Truyền thông 13/08/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
3970/QÐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội 18/08/2021 Lê Hồng Sơn
1245/QÐ-BTTTT Về việc ban hành Kế hoạch “Tuyên truyền giáo dục nghệ thuật, thẩm mỹ kiến trúc cho cộng đồng xã hội giai đoạn 2021-2030” thuộc Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Bộ Thông tin & Truyền thông 19/08/2021 Hoàng Vĩnh Bảo
174/KH-UBND Kế hoạch phát triển hạ tầng Bưu chính - Viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 UBND Thành phố Hà Nội 27/07/2021 Chu Ngọc Anh
1505/STTTT-BCXBTT Về việc tuyên truyền nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và Cải cách hành chính nhà nước của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 Sở TTTT Hà Nội 18/06/2021 Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
874/QÐ-BTTTT Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội⋅ Bộ Thông tin & Truyền thông 17/06/2021 Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng số: 894 văn bản / 90 trang