Từ khóa
Thể loại
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản

Hệ thống văn bản

Tổng số: 878 văn bản / 88 trang
Số/ Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
03/CÐ-CT Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội 27/04/2021 Chu Ngọc Anh
1051/QÐ-UBND Về việc kiện toàn Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 UBND Thành phố Hà Nội 04/03/2021 Chu Ngọc Anh
231/KH-STTTT Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Sở TTTT Hà Nội 29/01/2021 Nguyễn Thanh Liêm
14/CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 UBND Thành phố Hà Nội 19/01/2021 Chu Ngọc Anh
29/NQ-HÐND Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021 HĐND Thành phố Hà Nội 09/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
20/NQ-HÐND Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021 HĐND Thành phố Hà Nội 08/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
15/NQ-HÐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Hà Nội. HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
05/CT-BTTTT Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Bộ Thông tin & Truyền thông 02/02/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
03/CT-UBND Về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. UBND Thành phố Hà Nội 03/02/2021 Chu Ngọc Anh
230/STTTT-CNTT Về việc tiếp tục hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid-19 Sở TTTT Hà Nội 29/01/2021 Nguyễn Thị Mai Hương
Tổng số: 878 văn bản / 88 trang