Từ khóa
Thể loại
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản

Hệ thống văn bản

Tổng số: 856 văn bản / 86 trang
Số/ Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
29/NQ-HÐND Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021 HĐND Thành phố Hà Nội 09/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
20/NQ-HÐND Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021 HĐND Thành phố Hà Nội 08/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
15/NQ-HÐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Hà Nội. HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
60/QÐ-BTTTT Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 Bộ Thông tin & Truyền thông 20/01/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
01/CT-BTTTT Về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 Bộ Thông tin & Truyền thông 11/01/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
43/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến” Bộ Thông tin & Truyền thông 31/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
44/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông Bộ Thông tin & Truyền thông 31/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
42/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản Bộ Thông tin & Truyền thông 31/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
41/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san Bộ Thông tin & Truyền thông 24/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
08/2020/NQ-HÐND Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố HĐND Thành phố Hà Nội 08/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
Tổng số: 856 văn bản / 86 trang