Từ khóa
Thể loại
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản

Hệ thống văn bản

Tổng số: 862 văn bản / 87 trang
Số/ Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
06/2021/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến” Bộ Thông tin & Truyền thông 31/08/2021 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
07/2021/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G” Bộ Thông tin & Truyền thông 31/08/2021 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
04/2021/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin & Truyền thông 13/08/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
02/2021/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT) Bộ Thông tin & Truyền thông 21/06/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
22/CT-BTTTT Về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet Bộ Thông tin & Truyền thông 26/05/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
01/2021/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin & Truyền thông 14/05/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
29/NQ-HÐND Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021 HĐND Thành phố Hà Nội 09/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
20/NQ-HÐND Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021 HĐND Thành phố Hà Nội 08/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
15/NQ-HÐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Hà Nội. HĐND Thành phố Hà Nội 07/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
60/QÐ-BTTTT Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 Bộ Thông tin & Truyền thông 20/01/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
Tổng số: 862 văn bản / 87 trang