Từ khóa
Thể loại
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản

Hệ thống văn bản

Tổng số: 852 văn bản / 86 trang
Số/ Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
01/CT-BTTTT Về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 Bộ Thông tin & Truyền thông 11/01/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
43/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến” Bộ Thông tin & Truyền thông 31/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
44/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông Bộ Thông tin & Truyền thông 31/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
42/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản Bộ Thông tin & Truyền thông 31/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
41/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san Bộ Thông tin & Truyền thông 24/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
08/2020/NQ-HÐND Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố HĐND Thành phố Hà Nội 08/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
40/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm Bộ Thông tin & Truyền thông 30/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
39/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông Bộ Thông tin & Truyền thông 24/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
15/2020/NÐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử Chính phủ 03/02/2020 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
119/2020/NÐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản Chính phủ 07/10/2020 Nguyễn Xuân Phúc
Tổng số: 852 văn bản / 86 trang