Từ khóa
Thể loại
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản

Hệ thống văn bản

Tổng số: 852 văn bản / 86 trang
Số/ Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
38/2020/TT-BTTTT Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz” Bộ Thông tin & Truyền thông 16/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
36/2020/TT-BTTTT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải Bộ Thông tin & Truyền thông 13/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
35/2020/TT-BTTTT Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz” Bộ Thông tin & Truyền thông 06/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
34/2020/TT-BTTTT Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz” Bộ Thông tin & Truyền thông 06/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
1864/QÐ-BTTTT Về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản Bộ Thông tin & Truyền thông 08/11/2020 Phan Tâm
75/CT-BTTTT Về đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng các Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Bộ Thông tin & Truyền thông 03/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
31/2017/TT-BTTTT Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin  Bộ Thông tin & Truyền thông 15/11/2017 Trương Minh Tuấn
1726/QÐ-BTTTT Về việc phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” Bộ Thông tin & Truyền thông 12/10/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
27/2017/TT-BTTTT Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Bộ Thông tin & Truyền thông 20/10/2017 Trương Minh Tuấn
749/QÐ-TTg Về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Thủ tướng chính phủ 03/06/2020 Nguyễn Xuân Phúc
Tổng số: 852 văn bản / 86 trang