Từ khóa
Thể loại
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản

Hệ thống văn bản

Tổng số: 14 văn bản / 2 trang
Số/ Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
03/CÐ-CT Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội 27/04/2021 Chu Ngọc Anh
1051/QÐ-UBND Về việc kiện toàn Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 UBND Thành phố Hà Nội 04/03/2021 Chu Ngọc Anh
231/KH-STTTT Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Sở TTTT Hà Nội 29/01/2021 Nguyễn Thanh Liêm
14/CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 UBND Thành phố Hà Nội 19/01/2021 Chu Ngọc Anh
05/CT-BTTTT Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Bộ Thông tin & Truyền thông 02/02/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
03/CT-UBND Về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. UBND Thành phố Hà Nội 03/02/2021 Chu Ngọc Anh
229/STTTT-BCVT Về việc đảm bảo chất lượng mạng và dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Sở TTTT Hà Nội 29/01/2021 Nguyễn Xuân Quang
218/STTTT-BCXBTT Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên hệ thống thông tin cơ sở Sở TTTT Hà Nội 28/01/2021 Nguyễn Thị Mai Hương
30/QÐ-STTTT Ban hành "Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định" và "Quy trình xử lý đối với các số điện thoại, số dịch vụ tin nhắn ngắn nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác" trên địa bàn thành phố Hà Nội Sở TTTT Hà Nội 28/01/2021 Nguyễn Thanh Liêm
05/QÐ-STTTT Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội Sở TTTT Hà Nội 08/01/2021 Nguyễn Thanh Liêm
Tổng số: 14 văn bản / 2 trang