Từ khóa
Thể loại
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản

Hệ thống văn bản

Tổng số: 23 văn bản / 3 trang
Số/ Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4097/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 UBND Thành phố Hà Nội 06/09/2021 Chu Ngọc Anh
4098/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 UBND Thành phố Hà Nội 06/09/2021 Chu Ngọc Anh
3970/QÐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội 18/08/2021 Lê Hồng Sơn
174/KH-UBND Kế hoạch phát triển hạ tầng Bưu chính - Viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 UBND Thành phố Hà Nội 27/07/2021 Chu Ngọc Anh
1505/STTTT-BCXBTT Về việc tuyên truyền nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và Cải cách hành chính nhà nước của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 Sở TTTT Hà Nội 18/06/2021 Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
874/QÐ-BTTTT Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội⋅ Bộ Thông tin & Truyền thông 17/06/2021 Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
1/VBHN-BTTTT Hợp nhất Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin & Truyền thông 21/06/2021 Nguyễn Mạnh Hùng
777/QÐ-BTTTT Quyết định ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông Bộ Thông tin & Truyền thông 07/06/2021 Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
1800/BTTTT-PTTH&TTÐT Về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội Bộ Thông tin & Truyền thông 28/05/2021 Hoàng Vĩnh Bảo
03/CÐ-CT Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội 27/04/2021 Chu Ngọc Anh
Tổng số: 23 văn bản / 3 trang