Từ khóa
Thể loại
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản

Hệ thống văn bản

Số/ Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4733/QÐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 21/10/2020 Lê Hồng Sơn
16/CT-TTg THÔNG BÁO Về việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong thời gian cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 01 đến 15/4/2020) Sở TTTT Hà Nội 31/03/2020 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG