Từ khóa
Thể loại
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản

Hệ thống văn bản

Tổng số: 862 văn bản / 87 trang
Số/ Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
39/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông Bộ Thông tin & Truyền thông 24/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
28/NQ-HÐND Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Hà Nội 09/12/2020 Phùng Thị Hồng Hà
50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ Quốc Hội 29/11/2005 Nguyễn Văn An - Chủ tịch Quốc hội
22/2018/NÐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan Chính phủ 23/02/2018 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
150/2018/NÐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Chính phủ 07/11/2018 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
15/2020/NÐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử Chính phủ 03/02/2020 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
27/2018/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Chính phủ 01/03/2018 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
119/2020/NÐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản Chính phủ 07/10/2020 Nguyễn Xuân Phúc
38/2020/TT-BTTTT Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz” Bộ Thông tin & Truyền thông 16/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
36/2020/TT-BTTTT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải Bộ Thông tin & Truyền thông 13/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
Tổng số: 862 văn bản / 87 trang