Về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Số/ Kí hiệu 749/QÐ-TTg
Ngày ban hành 03/06/2020
Ngày có hiệu lực 03/06/2020
Người kí Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Thể loại Quyết định
Tệp tin đính kèm