Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Số/ Kí hiệu 27/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 20/10/2017
Ngày có hiệu lực 05/12/2017
Người kí Trương Minh Tuấn
Trích yếu Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin & Truyền thông
Thể loại Thông tư
Tệp tin đính kèm