Về việc phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”

Số/ Kí hiệu 1726/QÐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/10/2020
Ngày có hiệu lực 12/10/2020
Người kí Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu Về việc phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin & Truyền thông
Thể loại Quyết định
Tệp tin đính kèm