Về đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng các Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng

Số/ Kí hiệu 75/CT-BTTTT
Ngày ban hành 03/11/2020
Ngày có hiệu lực 03/11/2020
Người kí Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu Về đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng các Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin & Truyền thông
Thể loại Chỉ thị
Tệp tin đính kèm