Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz”

Số/ Kí hiệu 34/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành 06/11/2020
Ngày có hiệu lực 01/07/2021
Người kí Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz”
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin & Truyền thông
Thể loại Thông tư
Tệp tin đính kèm