Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz”

Số/ Kí hiệu 35/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành 06/11/2020
Ngày có hiệu lực 01/07/2021
Người kí Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz”
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin & Truyền thông
Thể loại Thông tư
Tệp tin đính kèm