Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Số/ Kí hiệu 36/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành 13/11/2020
Ngày có hiệu lực 28/12/2020
Người kí Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin & Truyền thông
Thể loại Thông tư
Tệp tin đính kèm