Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Số/ Kí hiệu 27/2018/NÐ-CP
Ngày ban hành 01/03/2018
Ngày có hiệu lực 15/04/2018
Người kí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tệp tin đính kèm