Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Số/ Kí hiệu 150/2018/NÐ-CP
Ngày ban hành 07/11/2018
Ngày có hiệu lực 24/12/2018
Người kí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tệp tin đính kèm