Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Số/ Kí hiệu 22/2018/NÐ-CP
Ngày ban hành 23/02/2018
Ngày có hiệu lực 10/04/2018
Người kí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tệp tin đính kèm