Trang chủ

Lãnh đạo Sở

BAN GIÁM ĐỐC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Kỳ

Ngày sinh: 28 - 6 - 1970

Chức vụ: Giám đốc Sở

a. Chỉ đạo, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Bộ TT&TT về toàn bộ hoạt động của Sở TT&TT Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ. pháp chế, tài chính thuộc Văn Phòng; công tác kế hoạch - đầu tư, tài chính-kế toán, quản lý tài sản nhà nước thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thông tin điện tử và ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thuộc Thành phố;
b. Phụ trách các phòng/đơn vị: Văn phòng, Phòng Thông tin điện tử, Phòng Công nghệ thông tin;
c. Theo dõi công tác thông tin và truyền thông các quận/huyện/thị xã: Đống Đa, Long Biên, Quốc Oai, Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm;
d. Theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan: Văn phòng Thành ủy và các Ban Đảng trực thuộc Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thanh tra Thành phố, Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố, Tòa án Nhân dân Thành phố.

e. Phụ trách quản lý nhà nước lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông; thông tin điện tử; hoạt động của Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội; là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.


Đồng chí: Nguyễn Xuân Quang

Ngày sinh: 15 - 08 - 1961

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về bưu chính-viễn thông, hoạt động của Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông;
b. Phụ trách các phòng/đơn vị: Phòng Bưu chính-Viễn thông, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và truyền thông;
c. Theo dõi công tác thông tin và truyền thông các quận/huyện: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hà Đông, Sóc Sơn, Thạch Thất, Ba Vì;
d. Theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, hải quan Thành phố, Kho bạc nhà nước Thành phố, Cục Thuế Hà Nội, Liên đoàn lao động Thành phố, Hội cựu chiến binh Thành phố.

e. Bổ sung nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở một số nhiệm vụ của Văn phòng Sở (trừ các nhiệm vụ do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo); trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc nhiệm vụ của phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông, phòng Thông tin điện tử.

f. Theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí thuộc thành phố Hà Nội.

Đồng chí: Đặng Vũ Tuấn

Ngày sinh: 08 - 04 - 1961

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác công nghiệp công nghệ thông tin và an toàn thông tin của thành phố Hà Nội; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổng hợp, báo cáo, thống kê và triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ thuộc Phòng Kế hoạch-Tài chính; hoạt động của Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội;
b. Phụ trách các phòng/đơn vị: Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Công nghệ thông tin (phụ trách mảng công nghiệp công nghệ thông tin, an toàn thông tin); Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội;
c. Theo dõi công tác thông tin và truyền thông các quận/huyện: Ba Đình, Gia Lâm, Mê Linh, Đan Phượng, Chương Mỹ, Thanh Oai;
d. Theo dõi về ứng dụng CNTT các cơ quan: Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Cục Thống kê Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

e. Bổ sung nhiệm vụ theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan: Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, các trường Đại học, Cao đẳng thuộc thành phố Hà Nội.