Trang chủ

Lãnh đạo Sở

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

 

 

 

Đồng chí  Nguyễn Tiến Sỹ 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội