Trang chủ

Cải cách hành chính

Thông báo triển khai cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp mô hình CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019”

Ngày đăng 27/09/2019 | 10:52 AM  | View count: 733
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND Thành phố về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp mô hình CCHC...

Thông báo triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”

Ngày đăng 26/07/2019 | 04:30 PM  | View count: 12514
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”; Quyết...

Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 18/07/2019 | 02:15 PM  | View count: 1447
Đến quý II/2019, Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198...

Thông báo về việc đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính

Ngày đăng 18/07/2019 | 01:50 PM  | View count: 460
Thực hiện kế hoạch đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở định kỳ năm 2019, Sở Thông tin...

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở

Ngày đăng 18/07/2019 | 11:12 AM  | View count: 450
Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND Thành phố về Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của...

Chủ động tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 05/05/2017 | 02:24 PM  | View count: 802
UBND Thành phố vừa ban h&agr