Trang chủ

Cải cách hành chính

Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày đăng 17/05/2022 | 07:00 PM  | View count: 154
Sáng 17/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trao đổi, hướng dẫn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính quyền...

Thông báo triển khai cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp mô hình CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019”

Ngày đăng 27/09/2019 | 10:52 AM  | View count: 1244
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND Thành phố về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp mô hình CCHC...

Thông báo về việc đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính

Ngày đăng 18/07/2019 | 01:50 PM  | View count: 865
Thực hiện kế hoạch đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở định kỳ năm 2019, Sở Thông tin...

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở

Ngày đăng 18/07/2019 | 11:12 AM  | View count: 867
Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND Thành phố về Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của...

Chủ động tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 05/05/2017 | 02:24 PM  | View count: 1401
UBND Thành phố vừa ban hành Công văn số 1960/UBND-KT ngày 26/4/2017 chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành...

Sở TTTT khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công

Ngày đăng 28/04/2017 | 03:31 PM  | View count: 1099
Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực...

Tiếp tục siết chặt kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của công chức, viên chức

Ngày đăng 19/04/2017 | 11:02 AM  | View count: 1050
Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách...

Hà Nội tổ chức thi viết gương người tốt việc tốt thực hiện kỷ cương hành chính

Ngày đăng 19/04/2017 | 10:48 AM  | View count: 1237
Từ tháng 5 -2017, Hà Nội sẽ tổ chức thi viết người tốt, việc tốt trong thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức,...

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng video clip hướng dẫn công dân, tổ chức nộp hồ sơ qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày đăng 09/03/2017 | 03:19 PM  | View count: 1138
Nhằm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong quá trình nộp hồ sơ qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức...

Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ

Ngày đăng 29/09/2016 | 09:00 AM  | View count: 1207
Ngày 24/8/2016, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu “xây dựng hành chính phục vụ, hiện...

Từ 5/9/2016: 31 thủ tục hành chính được đưa ra giải quyết tại bộ phận một cửa của Sở TT&TT

Ngày đăng 12/09/2016 | 08:56 AM  | View count: 836
Thực hiện Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông...

Chuẩn hóa 35 thủ tục hành chính về thông tin và truyền thông

Ngày đăng 12/09/2016 | 08:49 AM  | View count: 898
Ngày 29/8, UBND Thành phố ban hành Quyết định công bố 35 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, 35 thủ tục hành chính được...

Sở TT&TT: UBND Thành phố ủy quyền giải quyết 02 TTHC

Ngày đăng 31/08/2016 | 10:49 AM  | View count: 483
Ngày 29/8/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4696/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Thành phố, gồm: Thủ tục...

Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 11/08/2016 | 11:09 AM  | View count: 481
Sở Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 1783/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016. Theo đó Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 6 đơn vị trong khoảng thời...

Ban hành kế hoạch điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC trong nội bộ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/08/2016 | 03:47 PM  | View count: 817
Từ ngày 1/8/2016 đến 30/10/2016, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố sẽ tiến hành điều tra xã hội học để phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính nội bộ Thành phố tại 22 đơn vị...

Hà Nội triển khai hoạt động kiểm tra Công vụ trong năm 2016

Ngày đăng 25/02/2016 | 11:46 AM  | View count: 580
Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Xây dựng mô hình phục vụ “3 không” và “4 luôn” trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng 23/02/2016 | 08:47 AM  | View count: 1183
Để góp phần nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ngày 04/02/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành kế hoạch số...

CCHC thành phố: Khắc phục hạn chế, nâng cao sự hài lòng của người dân

Ngày đăng 18/11/2015 | 12:00 AM  | View count: 687
Những năm qua, công tác CCHC của Thành phố có những chuyển biến tích cực, năm 2014 thành phố Hà Nội là một trong ba địa phương có chỉ số CCHC cao nhất (xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố). Chỉ số CCHC...

Nâng cao sự hài lòng của người dân và tiếp tục tiếp duy trì thứ bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố năm 2015

Ngày đăng 18/11/2015 | 12:00 AM  | View count: 580
Ngày 12/11/2015, UBND Thành phố đã có Thông báo số 352/TB-VP về Kết luận đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị thông báo kết quả xác định chỉ số cải cách hành...

Thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2015 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 550
BC tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2015 của thành phố Hà Nội xem tại văn bản đính kèm./.