Trang chủ

Tuyển dụng

THÔNG BÁO Điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 11/07/2019 | 02:52 AM  | View count: 377
Căn cứ Thông báo số 1575/TB - HĐTT ngày 10/7/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên...

Thông báo Phòng thi, sơ đồ, địa điểm vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 27/06/2019 | 04:30 PM  | View count: 274
        Căn cứ Thông báo số 1415/TB-HĐTT ngày 24/6/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc thông báo phòng...

Thông báo Thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 24/06/2019 | 10:58 AM  | View count: 178
Căn cứ Thông báo số 1373/TB-HĐTT ngày 19/6/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi...

Thông báo Mã chuyên ngành thi viết vòng 2

Ngày đăng 04/06/2019 | 06:14 PM  | View count: 140
        Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-HĐTT ngày 07/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc phê duyệt mã nhóm nghiệp vụ chuyên...

Thông báo Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức thành phố Hà Nội và số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 04:45 PM  | View count: 184
        Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện,...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 10:38 AM  | View count: 466
Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội      Căn cứ Quyết định số...

Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức Sở TT&TT năm 2017 diện không qua thi tuyển

Ngày đăng 02/10/2017 | 02:28 PM  | View count: 886
     Ngày 29/9, Sở Thông tin và Truyền thông có Thông báo số 227/TB-STTTT về chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm...

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TT&TT năm 2015

Ngày đăng 22/12/2015 | 06:49 PM  | View count: 521
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có Thông báo số 213/TB-HĐTD ngày 14/12/2015 về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp...