Trang chủ

Tuyển dụng

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo tuyển dụng 1 nhân viên kỹ thuật

Ngày đăng 10/02/2023 | 08:25 AM  | View count: 580
Để đáp ứng yêu cầu công việc, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thực hiện tuyển dụng 1 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành về điện, tin học ứng dụng với kinh nghiệm 1...

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2022

Ngày đăng 29/11/2022 | 01:30 PM  | View count: 567
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2022

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung

Ngày đăng 15/11/2022 | 08:21 AM  | View count: 609
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyến trong trường hợp có điểm thi viết vòng...

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức TP Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 27/10/2022 | 01:00 PM  | View count: 719
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022

Thông báo sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức TP Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 19/10/2022 | 10:25 PM  | View count: 656
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố

Thông báo danh sách đủ và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 24/08/2022 | 04:30 PM  | View count: 671
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo danh sách đủ và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 để các thí sinh biết và thực hiện.

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 23/08/2022 | 02:28 PM  | View count: 730
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 của Hội đồng thi tuyển công chức để các thí sinh biết và thực hiện

Thông báo về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 10/08/2022 | 10:10 AM  | View count: 857
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo danh sách đăng ký thi tuyển công chức năm 2022 vào Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để các thí sinh đăng ký dự thi biết, kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 25/06/2022 | 09:16 AM  | View count: 936
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo chỉ tiêu thi tuyển công chức, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển để người có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết, thực hiện

Kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 06/11/2020 | 03:47 PM  | View count: 802
HNP - Ngày 6/11, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 3195/TB-SNV về kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020. ...

Thông báo số 261/TB-STTTT ngày 18/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 04:56 PM  | View count: 1303
Căn cứ Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm...

Thông báo Thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 24/06/2019 | 10:58 AM  | View count: 1318
Căn cứ Thông báo số 1373/TB-HĐTT ngày 19/6/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi...

Thông báo Mã chuyên ngành thi viết vòng 2

Ngày đăng 04/06/2019 | 06:14 PM  | View count: 901
        Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-HĐTT ngày 07/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc phê duyệt mã nhóm nghiệp vụ chuyên...

Thông báo Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức thành phố Hà Nội và số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 04:45 PM  | View count: 1358
        Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện,...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 10:38 AM  | View count: 3038
Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội      Căn cứ Quyết định số...

Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức Sở TT&TT năm 2017 diện không qua thi tuyển

Ngày đăng 02/10/2017 | 02:28 PM  | View count: 1938
     Ngày 29/9, Sở Thông tin và Truyền thông có Thông báo số 227/TB-STTTT về chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm...

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TT&TT năm 2015

Ngày đăng 22/12/2015 | 06:49 PM  | View count: 1381
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có Thông báo số 213/TB-HĐTD ngày 14/12/2015 về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp...