Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, lắp đặt cáp truyền hình cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/08/2016 | 10:17 AM
Ngày 02/8/2016, UBND Thành phố có công văn số 4552/UBND-KGVX về việc triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và lắp đặt cáp truyền hình cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo...

Thông báo điều chỉnh thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn Thành phố

22/02/2016 | 09:08 AM
Ngày 3/2/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục ra Thông báo điều chỉnh thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần...

Đẩy nhanh thực hiện Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn Thành phố

14/12/2015 | 12:00 AM
Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/11/2011 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 3/1/2014 của...

Đánh giá hiệu quả hoạt động tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình trên địa bàn thành phố Hà Nội

11/12/2015 | 12:00 AM
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 02/7/2014 về Thông tin tuyên truyền triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa...

Hoàn thành tập huấn tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

21/06/2015 | 12:00 AM
Trong tháng 5 và tháng 6/2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức 05 Hội nghị tập huấn tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình tại các cụm quận, huyện, thị xã trên...

Đẩy mạnh triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất

03/04/2015 | 12:00 AM
Chiều 2/4, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đã tổ chức họp báo cáo tình hình kết quả thực hiện trong thời gian qua và thông báo nội dung triển khai năm 2015....

Kế hoạch tổ chức, thông tin tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình mặt đất 2015

02/03/2015 | 12:00 AM
Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình tại địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , n gày 29/01, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số...

Các giải pháp, chính sách và chương trình hỗ trợ của nhà nước, Thành phố đối với người dân, đặc biệt đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố.

14/12/2014 | 12:00 AM
Để triển khai thực hiện chuyển đổi số hóa truyền hình mặt đất, Thành phố triển khai các giải pháp, chính sách và chương trình hỗ trợ đối với người dân, đặc biệt đối với các đối tượng hộ nghèo,...

Công văn số 859/BTTTT-CTS ngày 26/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thời hạn báo cáo phương án thành lập Doanh nghiệp TDPS, thiết lập mạng cung cấp dịch vụ TDPS truyền hình số mặt đất phạm vi khu vực Bắc Bộ

09/12/2014 | 12:00 AM
Ngày 26/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 859/BTTTT-CTS gửi UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hải Phòng về việc thời hạn báo cáo phương án thành lập Doanh nghiệp...

Quyết định số: 891/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

09/12/2014 | 12:00 AM
Ngày 22/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số: 891/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Thông báo số 63/TB-BTTTT ngày 17/4/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Nam Thắng tại cuộc họp giữa Ban chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam với UBND Thành phố Hà Nội

09/12/2014 | 12:00 AM
Ngày 17/4/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hànhThông báo số 63/TB-BTTTT thông báo nội dung Kết luận của Thứ trưởng Lê Nam Thắng tại cuộc họp giữa Ban chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình...

Thông tư 06/2014/TT-BTTTT ngày 08/5/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

09/12/2014 | 12:00 AM
Ngày 08/5/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư số: 06/2014/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Kèm theo Thông tư là "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu tín...

Thông tư số 07/2013/TT-BTTTT ngày 18/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam

09/12/2014 | 12:00 AM
Ngày 18/3/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BTTTT Quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập...

Thông tư số 09/2012/TT-BTTTT ngày 06/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

09/12/2014 | 12:00 AM
Ngày 06/7/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư số 09/2012/TT-BTTTT ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên...

Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn mã hóa hình ảnh và âm thanh đối với truyền hình số mặt đất

27/11/2014 | 12:00 AM
Việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số mặt đất là xu thế tất yếu và đã được triển khai thực hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Với việc phê duyệt "Đề án số hóa truyền dẫn,...

Hà Nội khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

27/11/2014 | 12:00 AM
Sự phát triển vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ của khoa học - công nghệ thế giới đã đặt ra các yêu cầu mới đối với công nghiệp phát thanh và truyền hình. Với lợi thế sẵn có, những năm qua, Hà Nội...

Hướng dẫn người dân trong việc thực hiện chuyển đổi công nghệ truyền hình tương tự sang công nghệ truyên hình số

27/11/2014 | 12:00 AM
Người dân có 03 cách để xem truyền hình số Việt Nam đang đi những bước đầu tiên trong việc chuyển đổi công nghệ truyền hình tương tự (analog) sang truyền hình số (digital). Theo đó, từ ngày...

Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn TP Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo tháng 7/2014

27/11/2014 | 12:00 AM
Toàn văn Thông báo số 167/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Đề án số...

Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số truyền hình Việt Nam tại phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo (16/01/2014)

27/11/2014 | 12:00 AM
Thông báo 21/TB-BTTTT năm 2014 kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số truyền hình Việt Nam tại phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo (16/01/2014) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành xem tại...