Trang chủ

Thông tin cơ sở

Bài tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 trên hệ thống thông tin cơ sở thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/03/2023 | 05:58 AM  | View count: 28
    Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND Thành phố về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -...

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương văn hoá Việt Nam" (1943-2023)

Ngày đăng 16/02/2023 | 09:22 AM  | View count: 35
   Nhằm tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa,...

Tuyên truyền rộng rãi quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công từ ngày 06/02/2023

Ngày đăng 16/02/2023 | 09:11 AM  | View count: 34
   Ngày 10/02/2023, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 311/STP-PBGDPL về việc tuyên truyền rộng rãi quy trình thực hiện thủ tục cấp...

Đẩy mạnh tuyên truyền giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú thay thế Số hộ khẩu, Số tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công

Ngày đăng 29/12/2022 | 10:00 AM  | View count: 46
    Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn Thủ đô hiểu rõ...

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày đăng 23/12/2022 | 10:30 AM  | View count: 27
    Ngày 21/12/2022, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Công văn số 5718/QHKT-KHTH về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết số...

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu Cần - Kỹ thuật CAND

Ngày đăng 22/12/2022 | 01:34 AM  | View count: 72
    Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (25/01/1948-25/01/2023), nhằm tuyên truyền, lan tỏa...

Công điện về việc chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối

Ngày đăng 13/12/2022 | 05:00 PM  | View count: 24
   Ngày 13/12/2022, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố ban hành Công điện số 04/CĐ-BCH về việc chủ...

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 12/12/2022 | 08:30 AM  | View count: 25
    Sau 21 ngày làm việc với tinh thần tích cực đổi mới, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã...

Kế hoạch tổ chức Liên hoan Làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 05/09/2022 | 04:07 PM  | View count: 81
    Nhằm tạo cơ hội để các đơn vị, nghệ nhân, làng nghề truyền thống của Hà Nội và cả nước được quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tìm...

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 05/09/2022 | 03:36 PM  | View count: 61
         Ngày 30/8/2022, UBND Thành phố ban hành Công văn số 2846/UBND-KGVX  về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp ...

Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”

Ngày đăng 12/07/2022 | 03:48 PM  | View count: 135
    Triển khai “Chương trình Chuyển đối số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số...

File phát thanh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022; phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Thành phố, Bộ TT&TT

Ngày đăng 24/06/2022 | 03:58 PM  | View count: 351
    Thực hiện Kế hoạch số 58 /KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND Thành phố về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -...

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 26/08/2020 | 08:38 AM  | View count: 303
Ngày 24/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 2163    /STTTT-BCXBTT về việc tăng cường ...

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/08/2020 | 02:17 PM  | View count: 356
    Ngày 04/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1956/STTTT-BCXBTTv/v tăng cường tuyên truyền...

Tuyên truyền về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua các dịch vụ Bưu chính công ích.

Ngày đăng 19/05/2020 | 08:56 AM  | View count: 424
Ngày 08/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1106/STTTT-BCXBTT về việc triển khai tuyên truyền nội dung...

Hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020

Ngày đăng 20/04/2020 | 04:55 PM  | View count: 1985
Ngày 17/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 886/STTTT-BCXBTT về việc hướng dẫn sử dụng CD ...

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở Thành phố

Ngày đăng 08/04/2020 | 03:44 PM  | View count: 675
Ngày 7/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 786 /STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền ...

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 01/04/2020 | 04:10 PM  | View count: 835
Ngày 30/03/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 703/STTTT-BCXBTT về việc tuyên truyền các biện...

Hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày đăng 31/03/2020 | 09:47 AM  | View count: 1236
Ngày 25/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 654 /STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền các biện...

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày đăng 18/03/2020 | 05:38 PM  | View count: 1228
Ngày 17/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 568/STTTT-BCXBTT ngày 17/3/2020 về việc tuyên truyền...