Trang chủ

Thông tin người phát ngôn

 
 

Đồng chí  Nguyễn Việt Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.512.3536

Email: nguyenviethung_sotttt@hanoi.gov.vn.