Trang chủ

Thông tin dự án

Thông báo mời thầu

Ngày đăng 01/07/2015 | 12:00 AM  | View count: 1607
Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) mời thầu Gói thầu số 01: "Triển khai phần mềm một cửa cho 100 xã, phường, thị trấn năm 2015".

  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?