Trang chủ

Thông tin dự án

Phê duyệt đề án: Tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng giai đoạn 2022-2025

Ngày đăng 14/10/2022 | 03:34 PM  | View count: 161
Ngày 29/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3550/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng giai đoạn 2022-2025". Quyết định có hiệu lực kể từ...

Phê duyệt Đề án: Xây dựng nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo

Ngày đăng 21/09/2022 | 02:27 PM  | View count: 141
Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3359/QĐ-UBND về việcphê duyệt Đề án "Xây dựng nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo". Đề án xác định rõ những chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ,...

Phê duyệt Đề án: Hình thành mạng lưới Không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày đăng 21/09/2022 | 02:21 PM  | View count: 292
Theo Đề án, giai đoạn 2022-2025, mỗi năm xây dựng, vận hành ít nhất 1 Không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cấp thành phố; vận động hình thành và vận...

Thông báo mời thầu

Ngày đăng 01/07/2015 | 12:00 AM  | View count: 2096
Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) mời thầu Gói thầu số 01: "Triển khai phần mềm một cửa cho 100 xã, phường, thị trấn năm 2015".

  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?