Trang chủ

Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

“Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”: Gắn kết chính quyền với nhà đầu tư

Ngày đăng 14/06/2018 | 11:22 AM  | View count: 1242
     Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, chiều ngày 12/6/2018, Sở Thông tin và Truyền đã chủ trì, phối hợp Sở Kế...

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 27/04/2017 | 09:07 AM  | View count: 6286
Thực hiện Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng...

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016

Ngày đăng 23/03/2016 | 03:45 PM  | View count: 992
Nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân dân, đảm bảo an ninh xã hội...

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016

Ngày đăng 22/03/2016 | 07:49 AM  | View count: 963
Nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân dân, đảm bảo an ninh xã hội...

Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 17/11/2015 | 12:00 AM  | View count: 639
Thực hiện Công văn số 5759/UBND-NC ngày 18 tháng 8 năm 2015; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội về tổng kết 10 năm việc thực hiện Luật Phòng chống tham...

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngày đăng 06/11/2015 | 12:00 AM  | View count: 694
Ngày 30/10, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng./.

Kế hoạch triển khai hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 26/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 572
Quyết định số 147/QĐ-BCĐTKLPCTN của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN : Ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác tổng kết 10...

Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 25/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 521
Toàn văn Quyết định số 98/QĐ-BCĐTKLPCTN của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN xem tại văn bản đính kèm./.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2015.

Ngày đăng 21/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 674
Nội dung chi tiết văn bản xem tại file đính kèm./.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 29/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 532
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.

Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 29/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 567
Thông tư số 04/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Toàn văn xem tại văn bản đính kèm./.

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 12/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 788
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.

Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 06/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 693
Toàn văn Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ xem tại file đính kèm./.

Chỉ thị đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011 - 2015

Ngày đăng 06/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 616
Toàn văn chi tiết Chỉ thị 09 - CTr/TU của Thành ủy xem tại file đính kèm./.