Trang chủ

Danh sách số điện thoại rao vặt

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 04/2018)

27/03/2018 | 03:47 PM
Công văn số 587/STTTT-BCVT ngày 26/03/2018 của Sở TT&TT về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 03/2018)

27/03/2018 | 03:45 PM
Công văn số 341/STTTT-BCVT ngày 28/02/2018 về việc Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 03/2018).   Chi tiết xem file...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 02/2018)

27/03/2018 | 03:42 PM
Công văn số 265/STTTT-BCVT ngày 8/02/2018 về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 02/2018).   Chi tiết xem...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 01/2018)

27/03/2018 | 03:35 PM
Công văn số 27/STTTT-BCVT ngày 08/01/218 v/v đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 01/2018).   Chi tiết xem file ...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 79)

27/10/2017 | 10:37 AM
Công văn số 2141/STTTT-BCVT ngày 24/10/2017 của Sở TT&TT về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 78)

27/10/2017 | 10:33 AM
Công văn số 2027 /STTTT-BCVT ngày 10/10/2017  của Sở TT&TT về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng...