Trang chủ

Danh sách số điện thoại rao vặt

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 04/2018)

27/03/2018 | 03:47 PM
Công văn số 587/STTTT-BCVT ngày 26/03/2018 của Sở TT&TT về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 03/2018)

27/03/2018 | 03:45 PM
Công văn số 341/STTTT-BCVT ngày 28/02/2018 về việc Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 03/2018).   Chi tiết xem file...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 02/2018)

27/03/2018 | 03:42 PM
Công văn số 265/STTTT-BCVT ngày 8/02/2018 về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 02/2018).   Chi tiết xem...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 01/2018)

27/03/2018 | 03:35 PM
Công văn số 27/STTTT-BCVT ngày 08/01/218 v/v đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 01/2018).   Chi tiết xem file ...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 79)

27/10/2017 | 10:37 AM
Công văn số 2141/STTTT-BCVT ngày 24/10/2017 của Sở TT&TT về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 78)

27/10/2017 | 10:33 AM
Công văn số 2027 /STTTT-BCVT ngày 10/10/2017  của Sở TT&TT về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 75)

18/08/2017 | 02:43 PM
Công văn số 1590/STTTT-BCVT ngày 15/8/2017  của Sở TT&TT về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 72)

07/07/2017 | 04:24 PM
  Công văn số Công văn số 1279/STTTT-BCVT ngày  05/7/2017  của Sở TT&TT về việc đề nghị...

Xử phạt doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động gửi, phát tán tin nhắn

17/05/2017 | 02:48 PM
Ngày 05/05/2017, Chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm...

Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định

26/04/2017 | 02:30 AM
Công văn số 725/STTTT-BCVT ngày 20/4/2017 của Sở TT&TT về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao...

Danh sách tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định và các số điện thoại phát tán, liên hệ trong tin nhắn rác

22/03/2017 | 03:00 PM
Công văn số 454/STTTT-BCVT ngày 20/3/2017 về tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định và các số điện thoại phát...

Danh sách số điện thoại QCRV đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ (lần 60)

09/09/2016 | 02:08 PM
Ngày 7/9, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1578/STTTT-BCVT về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định.  Chi tiết văn bản  đính...

Tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định và các số điện thoại phát tán, các số điện thoại liên hệ trong tin nhắn rác

11/08/2016 | 10:59 AM
Ngày 20/7, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1248/STTTT-BCVT về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định và các số điện thoại phát tán, các số...