Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 5)

Ngày đăng 18/07/2024 | 04:20 PM
Ngày 16/7/2024, Sở Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 184/QĐ-STTTT về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 5)

Mời tham gia cung cấp báo giá thẩm định giá dự toán nội dung “Chi phí thiết bị” thuộc Đề cương và dự toán chi tiết hạng mục “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua sắm trang thiết bị họp trực tuyến"

Ngày đăng 12/07/2024 | 10:23 PM
Sở Thông tin và Truyền thông đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thẩm định giá dự toán nội dung “Chi phí thiết bị” thuộc Đề cương và dự toán chi tiết hạng mục “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng LAN và mua sắm trang thiết bị họp trực tuyến”. Tổng giá trị “Chi phí thiết bị” không vượt quá 3.662.109.500 đồng (Ba tỉ sáu trăm sáu mươi hai triệu một trăm linh chín ngàn năm trăm đồng)....

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 4)

Ngày đăng 11/07/2024 | 10:45 AM
Ngày 28/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 138/QĐ-STTTT về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 4)

Mời quan tâm tham gia cung cấp báo giá mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2024

Ngày đăng 13/05/2024 | 09:04 AM
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội dự kiến triển khai các hạng mục mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2024. Để triển khai thực hiện theo quy định, chúng tôi có nhu cầu tham khảo báo giá cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt để làm cơ sở xây dựng dự toán, giá gói thầu. Các hạng mục có nhu cầu báo giá chi tiết tại các Phụ lục kèm theo.

Mời khảo sát và tham gia tư vấn Lập Thiết kế, dự toán chi tiết hạng mục làm mái tôn chống dột tầng 7

Ngày đăng 09/05/2024 | 02:09 PM
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang có nhu cầu làm mái tôn chống dột tầng 7, tòa nhà 185 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Để triển khai thực hiện thi công lắp đặt hạng mục trên theo quy định, chúng tôi có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện công việc Thiết kế, lập dự toán chi tiết (bao gồm toàn bộ chi phí: chi phí thi công, chi phí tư vấn, chi phí khác ....).

Mời khảo sát và tham gia tư vấn lập thiết kế, dự toán chi tiết hạng mục: Sửa chữa phòng họp, hội trường

Ngày đăng 09/05/2024 | 01:53 PM
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang có nhu cầu sửa chữa phòng họp, hội trường (Phòng 704, tòa nhà 185 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội). Để triển khai thực hiện sửa chữa, thi công đối với hạng mục trên theo quy định, chúng tôi có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện công việc Lập Thiết kế, dự toán chi tiết (bao gồm toàn bộ chi phí: chi phí cải tạo, thi công,...

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 3)

Ngày đăng 12/04/2024 | 09:32 AM
Ngày 20/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 83/QĐ-STTTT về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 3)

Mời tham gia tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết

Ngày đăng 02/04/2024 | 03:10 AM
Mời tham gia tư vấn thực hiện công việc lập Đề cương và dự toán chi tiết Hạng mục "Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua sắm trang thiết bị họp trực tuyến".

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng 20/02/2024 | 09:14 AM
Thực hiện Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND Thành phố ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của thành phố Hà Nội. Ngày 20/02/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 2)

Ngày đăng 06/02/2024 | 10:32 AM
Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 2)