Trang chủ

Chiến lược quy hoạch

Chương trình đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp

03/02/2023 | 01:37 AM
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 01/CTr-UBND về chương trình công tác của UBND thành phố năm 2023.

Bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý và phát triển thương mại điện tử

29/11/2022 | 02:30 PM
Ngày 18/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

25/10/2022 | 09:12 AM
Ngày 17/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3445 /UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Công điện số 889/CĐ-TTg ngày 01/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số.

Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/07/2022 | 08:32 AM
Ngày 21/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia"

11/07/2022 | 02:32 PM
Phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia".

Kiện toàn Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025

01/04/2021 | 09:01 AM
Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội

Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

13/11/2020 | 08:36 AM
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ:

Phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025

10/11/2020 | 02:11 AM
Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND TP Hà Nội

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

10/06/2015 | 12:00 AM
Quyết định số 792/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hướng dẫn lập Đề cương và Dự toán chi tiết các hạng mục thuộc kinh phí duy trì hệ HTTT và các dự án ƯD CNTT năm 2008

21/12/2012 | 12:00 AM
Download " Hướng dẫn lập Đề cương và Dự toán chi tiết các hạng mục thuộc kinh phí duy trì hệ HTTT và các dự án ƯD CNTT ". Download " Hướng dẫn lập nội dung PTTK Phần mềm ".

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2012

21/12/2012 | 12:00 AM
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2012 Nội dung: Download Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt...

  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?