Trang chủ

Kế hoạch

Kế hoạch truyền thông chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020

09/05/2014 | 12:00 AM
Toàn văn Kế hoạch số 92/KH-UBND truyền thông chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020 xem tại file đính kèm./.

KH thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014

29/04/2014 | 12:00 AM
Công văn số 253/KH-TTCNTT ngày 25/3/2014 của Trung tâm Công nghệ Thông tin Sở TT&TT Hà Nội về thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2014

27/03/2014 | 12:00 AM
Ngày 21/3/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Kế hoạch số 321/KH-STTTT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở năm 2014. Theo đó, yêu cầu các phograve;ng, ban, đơn vị rà soát các quy định, quy chế nội bộ và các quy định, cơ chế chính sách của Thành phố thuộc lĩnh vực được giao quản lý để tham mưu việc tiếp tục triển khai thực hiện hoặc hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp...

Kế hoạch thúc đẩy và ứng dụng phần mềm nguồn mở TP Hà Nội năm 2015

19/03/2014 | 12:00 AM
Chi tiết nội dung xem tại file đính kèm./.

Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số Thành phố Hà Nội đến năm 2015

19/03/2014 | 12:00 AM
Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.

Triển khai Đề án số hóa truyền hình, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

17/01/2014 | 12:00 AM
Chi tiết Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND Thành phố xem tại file đính kèm./.

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội năm 2009

21/12/2012 | 12:00 AM
Download Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội năm 2009 tại đây . Download Slide hội thảo hướng dẫn kế hoạch năm 2009 tại đây . ...

Kế hoạch ƯD CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội 2011

21/12/2012 | 12:00 AM
* Kế hoạch ƯD CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội 2011

  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?