Trang chủ

Kế hoạch

Hà Nội: Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

28/09/2023 | 02:55 AM
Ngày 25/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Phấn đấu đến năm 2025, phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới

28/09/2023 | 02:47 AM
Ngày 21/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến năm 2025

Thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở y tế

03/08/2023 | 09:47 AM
Ngày 1/8/2023, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về việc thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”

03/08/2023 | 09:41 AM
Ngày 24/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 03/CV-BTC về việc phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội

31/05/2023 | 03:49 AM
Ngày 17/5, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ban hành Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị

17/05/2023 | 03:17 AM
Ngày 20/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 127/KH-UBND về việc hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch Tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ VIII - năm 2023

17/05/2023 | 02:59 AM
Ngày 11/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về việc tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ VIII - năm 2023.

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) trên địa bàn thành phố Hà Nội

31/01/2023 | 07:21 AM
Ngày 30/01/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 193/KHLN: STTTT-SGDĐT-TĐHN-BĐHN về việc triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn Thành phố

26/12/2022 | 12:52 AM
Ngày 21/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 335/KH-UBND về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2022-2027, trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội

07/12/2022 | 08:46 AM
Ngày 01/12/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt kế hoạch: Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025

14/10/2022 | 03:47 PM
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3457/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch "Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025".

Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn năm 2022

14/10/2022 | 03:35 PM
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về tổ chức các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn năm 2022.

Kế hoạch truyền thông chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020

09/05/2014 | 12:00 AM
Toàn văn Kế hoạch số 92/KH-UBND truyền thông chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020 xem tại file đính kèm./.

KH thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014

29/04/2014 | 12:00 AM
Công văn số 253/KH-TTCNTT ngày 25/3/2014 của Trung tâm Công nghệ Thông tin Sở TT&TT Hà Nội về thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2014

27/03/2014 | 12:00 AM
Ngày 21/3/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Kế hoạch số 321/KH-STTTT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở năm 2014. Theo đó, yêu cầu các phograve;ng, ban, đơn vị rà soát các quy định, quy chế nội bộ và các quy định, cơ chế chính sách của Thành phố thuộc lĩnh vực được giao quản lý để tham mưu việc tiếp tục triển khai thực hiện hoặc hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp...

Kế hoạch thúc đẩy và ứng dụng phần mềm nguồn mở TP Hà Nội năm 2015

19/03/2014 | 12:00 AM
Chi tiết nội dung xem tại file đính kèm./.

Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số Thành phố Hà Nội đến năm 2015

19/03/2014 | 12:00 AM
Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.

Triển khai Đề án số hóa truyền hình, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

17/01/2014 | 12:00 AM
Chi tiết Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND Thành phố xem tại file đính kèm./.

  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?