Trang chủ

Chiến lược quy hoạch

Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
13/11/2020 | 8:36 AM

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ:

Về việc Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.

Nội dung chi tiết văn bản tại đây.

 

  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?