Trang chủ

Chiến lược quy hoạch

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2012
21/12/2012 | 12:00 AM

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2012

Nội dung:

Download Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2012 tại đây:

- Phần 1

- Phần 2

Thông tin trao đổi đề nghị liên hệ với phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Thông tin và Tuyền thông: Điện thoại: 043.7366620, Fax: 043.7366617, Email: tonghop@ict-hanoi.gov.vn.


  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?