Trang chủ

Thanh tra

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng tên miền quốc tế
Ngày đăng 05/02/2018 | 09:15  | View count: 1096

    Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty Cổ phần Công nghệ Tương lai Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam với số tiền là 20 triệu đồng do đã có các hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng tên miền quốc tế (TMQT).

    Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng tên miền quốc tế đối với 07 Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng TMQT như:

    - Cung cấp dịch vụ tên miền quốc tế mà không đăng ký hoạt động, không đáp ứng một trong các điều kiện để trở thành nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

    - Cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền cho tổ chức, cá nhân nhưng không bảo đảm lưu giữ thông tin đầy đủ, thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác theo quy định.

    - Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam không báo cáo việc cập nhật danh sách tên miền quốc tế mà mình đang quản lý với Bộ Thông tin và Truyền thông qua môi trường mạng theo đúng quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

    Qua kiểm tra, 07 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì TMQT các tổ chức này không nắm được quy định về cung cấp dịch vụ TMQT theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

    Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 14 Doanh nghiệp được công nhận là Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam đã báo cáo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế (danh sách tại Website thongbaotenmien.vn). Ngoài ra, còn có nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ tên miền quốc tế mà không đăng ký hoạt động, không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

    Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp với VNNIC để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên Internet.

Nguyễn Sỹ Long