Trang chủ

Thanh tra

Xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở Photocopy trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 14/06/2024 | 4:32 PM  | View count: 317

Ngày 12/6/2024, Sở Thông tin vàTruyền thông thành phố Hà Nội đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở Photocopy Sỹ Giang, Thành Đạt, Xuân Lộc, tại khu tập thể Đại học Thương Mại trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội do đã có hành vi sử dụng máy photocopy để nhân bản xuất bản phẩm trái quy định.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra các cơ sở Photocopy

 

Qua công tác rà soát,nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động photocopy trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống in lậu Thành phố đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 03 cơ sở photocopy Sỹ Giang, Thành Đạt, Xuân Lộc, địa chỉ tại khu tập thể Đại học Thương Mại, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

 

Căn cứ kết quả kiểm tra, làm việc với các cơ sở photocopy và quy định của pháp luật hiện hành; ngày 12/6/2024, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã ban hành các Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC; Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC; Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sởphotocopy đã có hành vi:

 

(1) Cơ sở photocopy Thành Đạt bị xử phạt 03 hành vi vi phạm, với tổng số tiền 18.250.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) do:

 

- Hoạt động photocopy nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh với số tiền 12.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng). 

 

- Thực hiện dịch vụ photocopy nhưng không khai báo hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền với số tiền 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng). 

 

- Sử dụng máy photocopy để nhân bản xuất bản phẩm nhằm mục đích kinh doanh với số tiền 3.750.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). 

 

(2) Cơ sở photocopy Sỹ Giang bị xử phạt 01 hành vi vi phạm do sử dụng máy photocopy để nhân bản xuất bản phẩm nhằm mục đích kinh doanh với số tiền 3.750.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

 

(3) Cơ sở photocopy Xuân Lộc bị xử phạt 01 hành vi vi phạm do sử dụng máy photocopy để nhân bản xuất bản phẩm nhằm mục đích kinh doanh với số tiền 3.750.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

 

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở photocopy nêu trên là 25.750.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi năm triệu bẩy trăm năm mươi nghìn).

 

Qua buổi làm việc, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, hướng dẫn quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ photocopy vàyêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hành vi vi phạm. Các chủ cơ sở photocopy đã nhận thức rõ về hành vi vi phạm của mình, xin rút kinh nghiệm vàcam kết không tái phạm, hiện các chủ cơ sở đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 

Huy Kiên