Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Chấn chỉnh hoạt động của các Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí
08/08/2017 | 11:09 AM

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 7192/VP-KGVX ngày 28/7/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động của các Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí.

 

Theo đó, UBND Thành phố nhận được chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc chấn chỉnh hoạt động các Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí, kèm theo Công văn số 2411/BTTTT-CBC ngày 10/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ, trong thời gian qua, vẫn còn nhiều trường hợp một số cơ quan chủ quản do buông lỏng vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, quản lý; thiếu quan tâm giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tác phong đối với phóng viên thường trú và cộng tác viên; không có quy chế quản lý, giám sát chặt chẽ đã dẫn đến tình trạng một số Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú không đủ điều kiện hoạt động; hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích.

Một số cơ quan báo chí buông lỏng công tác quản lý đối với nhà báo, phóng viên và cộng tác viên, không cấp kinh phí hoạt động, không trả lương cho phóng viên, cộng tác viên nhưng vẫn khoán doanh thu quảng cáo, điều này đã dẫn đến tình trạng các phóng viên tự sử dụng cộng tác viên và cấu kết với một số đối tượng nhằm sách nhiễu doanh nghiệp để vòi vĩnh, ép ký hợp đồng quảng cáo…

Nội dung thông tin trên báo chí do Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thực hiện chủ yếu tập trung khai thác các vấn đề tiêu cực, mặt trái, những vướng mắc của địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; các vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng…

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc quyền, bảo đảm hoạt động đúng quy định của pháp luật về báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản nêu trên, báo cáo UBND thành phố, Thường trực Thành ủy kết quả thực hiện.

Phạm Linh 

  quy hoạch - kế hoạch