Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố
08/08/2017 | 11:10 AM

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 698-CV/TU ngày 31/7/2017 chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố.

 

 

Một số thông tin cần biết về phòn,  chống sốt xuất huyết (Ảnh: chinhphu.vn).

 

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công điện số 1106/CĐ-TTg, ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết; huy động các nguồn lực phục vụ các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết; thành lập các “Đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch sốt xuất huyết và tổ giám sát phòng, chống dịch sốt xuất huyết”; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tổ dân phố, thôn, làng và các hộ gia đình, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống sốt xuất huyết; chỉ đạo triển khai quyết liệt các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy nhất là ở các khu đất trống, đất xen kẹt, các công trường xây dựng; chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đưa nội dung phòng, chống sốt xuất huyết thành nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong các hoạt động của địa phương.

Sở Y tế theo dõi chặt chẽ tình hình sốt xuất huyết; chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch; thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân nhằm khống chế tỷ lệ mắc và giảm tối đa tỷ lệ tử vong do dịch sốt xuất huyết…

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chủ động bố trí, huy động mọi nguồn lực triển khai quyết liệt chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh, diệt bọ gậy; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương…

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, trong 7 tháng đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 9 văn bản đề nghị các cơ quan báo chí Hà Nội, các báo Trung ương ký Chương trình PHCT với Thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tích cực tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết với các nội dung, cụ thể như sau:

- Tiếp tục tăng số lượng, thời lượng và chất lượng các tin, bài, phóng sự, chương trình phát thanh và truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố với các hình thức đa dạng, phong phú theo khuyến cáo của Bộ Y tế để người dân nhận thức đúng về dịch bệnh.

- Chủ động phối hợp với ngành Y tế trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết như vệ sinh môi trường thu gom phế thải, phế liệu, thả cá, thau rửa dụng cụ chứa nước diệt bọ gậy, ngủ màn… để người dân tích cực, chủ động tham gia hoạt động phòng, chống dịch.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chắc với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Y tế, các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, báo đài Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch sốt xuất huyết để người dân nhận thức đúng về dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Phạm Linh

 

  quy hoạch - kế hoạch