Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tuyên truyền các hoạt động “Tết Trung thu năm 2017” trên địa bàn thành phố Hà Nội
18/09/2017 | 10:18 AM

Nhằm thực hiện hiệu quả và đồng bộ các hoạt động cao điểm trong dịp Tết Trung thu, tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn Thành phố đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động “Tết Trung thu năm 2017” trên địa bàn Thành phố.

          Các hoạt động trọng tâm được triển khai như tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em và các đơn vị, trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí như: chương trình văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, cầu lông, bơi lội, tìm hiểu di tích lịch sử, chiếu phim, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm thu hút trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh. Thành phố tổ chức Chương trình “Đêm hội Trăng rằm 2017” vào ngày 29/9/2017 tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân.

          Trong dịp Tết Trung thu, tập trung tuyên truyền theo chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội qua các phương tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, phát thanh, báo viết, báo mạng; sản xuất và cấp phát pano, áp phích, tờ rơi, tài liệu truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, gia đình và bản thân trẻ đối với công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Tập trung triển khai sâu, rộng Luật Trẻ em năm 2016, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, gia đình và bản thân trẻ em trong thực hiện Quyền và bổn phận của trẻ em…theo tinh thần Luật Trẻ em năm 2016, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/6/2013 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020, số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, số 1023/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020…

          Đăng tải thông tin các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố; biểu dưỡng kịp thời những tấm gương người tốt việc tốt nhận đỡ đầu, giúp đỡ, ủng hộ trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em trong học tập, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, phát triển năng khiếu; tuyên truyền, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi tự tạo, đồ chơi sản xuất trong nước; không mua đồ chơi mang tính chất bạo lực, không phù hợp với trẻ em.

          Huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em nói chung, tổ chung các hoạt động và chăm lo cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu nói riêng.

          Đồng thời, tăng cường, thanh tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định pháp luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục không phù hợp lứa tuổi trẻ em hoặc chứa chất độc hại hoặc nguy hiểm cho trẻ em. Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí và truyền thông của Thành phố tăng cường tuyên truyền các hoạt động triển khai Luật Trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố.

Hải Yến

  quy hoạch - kế hoạch