Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
03/04/2020 | 10:34 PM

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân Thủ đô trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, ngày 27/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 680/KH-STTTT tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chuyên mục tuyên truyền  phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên Báo điện tử Hà Nội mới (Ảnh: Phạm Linh)

Theo đó, để công tác tuyên truyền kịp thời, chính xác, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch của Hà Nội trên báo chí, trong đó tập trung vào các kênh thông tin chính thống: Báo Nhân Dân, Báo Quân đội Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; các báo của thành phố: Hànộimới, Kinh tế và Đô thị, Phụ nữ Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô, An ninh Thủ đô..., Cổng Giao tiếp điện tử thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống thông tin cơ sở, trong đó có Đài truyền thanh quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn nhằm thông tin kịp thời các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch.

Nâng cao tính hiệu quả của các trang/cổng thông tin các cơ quan Nhà nước thành phố Hà Nội trong tuyên truyền các thông tin chính thống, cập nhật, các thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh đăng tải thông tin tổng hợp, lan tỏa thông tin tích cực trên các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; phối hợp các doanh nghiệp sở hữu hệ thống màn hình điện tử và các đơn vị liên quan đăng tải thông tin tuyên truyền trên màn hình điện tử tại các chung cư, khu đô thị.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng sẽ sử dụng đa dạng hệ thống các kênh thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, gây hoang mang trong dư luận dịch bệnh Covid-19. Phối hợp các Cục, Vụ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc, hoạt động bưu chính chuyển phát và nhắn tin tới các thuê bao di động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý thông tin trên mạng đưa tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Quản lý các điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch.

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch