Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”
25/06/2020 | 11:47 AM

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 2576/UBND-KGVX đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang phối hợp tuyên truyền về Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”.

Cầu Nhật Tân - biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội, thể hiện sự hợp tác, phát triển (Ảnh: BTC)

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện  những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng nực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài do chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu; Tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa giữa các Tỉnh, Thành phố với Thủ đô Hà Nội để khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2020 và cho các năm tiếp theo; Tiếp nối thành công của các Hội nghị xúc tiến đầu tư những năm vừa qua, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề: “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” vào ngày 27/6/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Để công tác tuyên truyền về Hội nghị đạt kết quả cao, UBND thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” và các hoạt động diễn ra trong chương trình Hội nghị, cụ thể: Chỉ đạo Cổng/Trang thông tin điện tử của Tỉnh, Thành phố hỗ trợ đặt logo, banner, tạo đường dẫn liên kết tới Chuyên mục tuyên truyền về Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội tại địa chỉ: http://hanoi.gov.vn.

Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương tiếp sóng Chương trình truyền hình trực tiếp Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”. Đầu mối liên hệ cung cấp tín hiệu với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc hướng dẫn các cơ quan báo chí của địa phương tiếp sóng Chương trình truyền hình trực tiếp; đăng tải các tin, bài tuyên truyền về Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” nhằm đẩy mạnh hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, tạo sức hút mạnh hơn về cung cầu và sức lan toả về công nghệ, sáng tạo trong toàn vùng. Thời gian tuyên truyền trọng tâm về Hội nghị: từ 25/6/2020 đến 30/6/2020.

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch