Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Hà Nội: Tập huấn kỹ năng phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí
25/06/2020 | 11:47 AM

Sáng 24/6, Trung tâm Đào tạo CNTT&TT - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức khai giảng khóa “Tập huấn kỹ năng phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí”. Tham gia khóa học có trên 100 cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố.

Học viên tham dự khóa tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin (Ảnh: Phạm Linh)

Theo đó, Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản trong kỹ năng phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí như: Quy định pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; một số kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn trên báo chí, viết thông cáo báo chí, kỹ năng viết tin, bài trên trang thông tin điện tử nội bộ,…

Theo Trung tâm Đào tạo CNTT&TT, những kiến thức trong khóa học giúp cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã làm tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, một mặt tạo điều kiện thuận lợi để báo chí thực hiện quyền và trách nhiệm trong việc tiếp cận nguồn thông tin chính xác, kịp thời, giúp thông tin đến bạn đọc nhanh chóng, toàn diện, góp phần định hướng dư luận, mặt khác giúp cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân.

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch